ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมมอบสิ่งของให้กับข้าราชการตำรวจเมืองเลย

publish : 30 มิ.ย. 2563 อ่าน 10 ครั้งเมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.2563  ณ  ลานหน้า สภ.เมืองเลย  จ.เลย   พล.ต.ท.  เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ผู้ช่วย  ผบ.ตร.(บร.4) (ปป 4)  (กม3)  พร้อมด้วย พล.ต.ต. สมชาย  นุ่มโต รอง ผบก .ภ. 4  ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเลย พบปะ  ตรวจเยี่ยมกำลังพล มอบเครื่องอุกโภค-บริโภค  แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำนวน 100  นาย   มี  พ,ต,  พล.ต.ต.วิบูลย์  วงศ์ก้อม ผบก.ภ.จว.เลย พร้อมด้วย ผู้กำกับทุกสถานีฯและข้าราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเลย  ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการ อ(กม3)  พร้อมด้วย พล.ต.ต. สมชาย  นุ่มโต รอง ผบก .ภ. 4  ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเลย พบปะ  ตรวจเยี่ยมกำลังพล มอบเครื่องอุกโภค-บริโภค  แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำนวน 100  นาย   มี  พ,ต,  พล.ต.ต.วิบูลย์  วงศ์ก้อม ผบก.ภ.จว.เลย พร้อมด้วย ผู้กำกับทุกสถานีฯและข้าราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเลย  ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการ          
พล.ต.ท.  เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ผู้ช่วย  ผบ.ตร. หวัดเลย  กล่าว เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจทั้งประเทศที่ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  บุคลากร  ต่างก็ได้รับผลกระทบเพราะต้องออกไปให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 3 -4 เดือน  ที่ผ่านมา   เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยรวม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่เสียสละแรงกาย  แรงใจ และเวลา  ช่วยเหลือประชาชน  แจกอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของตามสถานที่ต่างๆแก่ผู้ประสบผลกระทบจากวิกฤตโควิด  เพื่อร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19  อีกทั้ง  ยังได้ปฏิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  จัดตั้งจุดตรวจ สกัด  จุดคัดกรอง ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินและเคอร์ฟิว   ตามสถานที่ต่างๆ ตลอดจนจนต้องให้การปฏิบัติหน้าที่ประจำอย่างไม่บกพร่อง  การดูแล รักษาความสะดวก   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  อีกด้วย

 


 

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว จ.เลย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน