วท.ฉะเชิงเทรา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

publish : 30 มิ.ย. 2563 อ่าน 6 ครั้ง


วันนี้ 29 มิ.ย. ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นปวช 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของกฎระเบียบ หลักสูตร ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มห้องเรียน และรู้จักสถานที่ภายในวิทยาลัย 

 


โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 จำนวน 383 คนจาก 5 สาขาวิชาประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ และสาขา ช่างแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 


ว่าที่พันตรีวัชรพล เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีมาตรการเข้มงวด ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา ภายใต้บริบท New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ตามมาตรฐานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดตั้งเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ เพื่อสแกนอุณหภูมิทุกคน ที่เข้ามาในพื้นที่วิทยาลัย จากนั้นจะมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือโดยใช้สบู่ก่อนเข้าเรียน ส่วนในช่วงรับประทานอาหาร ได้จัดเตรียมโต๊ะไว้ ให้รับประทานอาหารได้เพียงโต๊ะละ 2 คน มีฉากกั้นกลางด้วยพลาสติกใส และมีจุดเว้นระยะห่าง ในช่วงที่เดินเข้าไปเลือกซื้ออาหาร ขอให้ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทุกท่าน ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ว่าเราจะดูแลลูกศิษย์ทุกคน แก้ปัญหาในทุกๆ เรื่องประดุจลูกหลานของเราเอง ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ

.....สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน