อ.ไทรโยค กวาด 5 รางวัล โครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

publish : 29 มิ.ย. 2563 อ่าน 9 ครั้งวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ได้รณรงค์ในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องมานั้น ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอย่างดียิ่ง จนได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศ ของอำเภอไทรโยคถึง5รางวัล จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวอ.ไทรโยคเป็นอย่างมาก
สำหรับรางวัลที่ได้รับ ก็ประกอบด้วย  1.ประกาศเกียรติบัตรของหมู่บ้านพุลาด ม.11 ต.ท่าเสา ที่สามารถร่วมแรงร่วมใจ ปลูกผักสวนครัวจนครบ ในทุกครัวเรือน เป็นไปตามโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอไทรโยคดีเด่น


2.รองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลไทรโยค 4.รองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ดีเด่น) ตำบลไทรโยค 5.รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่บ้านกองทุนพัฒนาสตรีทุ่งก้างย่าง (ดีเด่น) ม.3 ตำบลไทรโยค

วุฒิเดช  ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน