ผู้ว่าฯ สุพรรณ ชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวอปท.ตัดงบพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร (ชมคลิป)

publish : 29 มิ.ย. 2563 อ่าน 35 ครั้งที่แหล่งโบราณหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คณะวิจัยฯของกรมศิลปากรที่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ หลังจากสื่อออนไลน์มีการนำเสนอข่าวในประเด็นขาดการสนับสนุนจากท้องถิ่นทำให้ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อาทิ การยกเลิก จ่ายค่าน้ำค่าไฟ /ไม่มีห้องน้ำ/ถนนไม่มีการพัฒนาและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

ผู้ว่าสุพรรณแจงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวอปท.ตัดงบพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรนายนิมิตฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงกรณีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาเพียงแต่มีข้อจำกัดในการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งทำให้เกิดข้อท้วงติง จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ ว่าไม่ถูกต้องทั้งสิ้น ในส่วนของถนนที่ข่าวออนไลน์ได้เสนอว่าไม่มีการพัฒนานั้น ที่จริงแล้วเป็นถนนส่วนบุคคล แต่ถนนที่เข้าแหล่งโบราณคดีนั้นทาง อบต.หนองราชวัตร สร้างเป็นถนนคอนกรีตอย่างดี ส่วนห้องน้ำสาธารณะอยู่ในแผนงานของจังหวัดที่จะสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในปี 2563 อยู่แล้ว

ผู้ว่าสุพรรณแจงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวอปท.ตัดงบพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

ดังนั้นตามที่สื่อออนไลน์เสนอว่า อบต.ไม่สนับสนุน จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  เป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพียงแต่ อบต.หนองราชวัตร ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ซึ่ง อบต.หนองราชวัตร ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน และกรมศิลปากรในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จนกระทั่งเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของสุพรรณบุรีอีกแห่งหนึ่งในปัจจุบัน นอกจากนี้ อบต.หนองราชวัตร ยังเป็น อบต.ขนาดเล็ก และมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณต่างๆ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นการบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ประวัติศาสตร์ จึงติดขัดในเรื่องของการของบประมาณต่างๆ แม้ทาง อบต. จะได้ทำประชาคมเพื่อยกพื้นที่พร้อมทำหนังสือส่งมอบให้ศิลปากรดูแลแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขอย้ำว่าจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเร่งดำเนินการแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรอย่างเต็มที่ ให้สมกับความตั้งใจของชาวบ้านที่ได้รวมพลังขับเคลื่อนให้แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก / มงคล  สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน