ชาว ต.ทุ่งสมอ ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าฯ คัดค้านก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นกระทบการดำรงชีวิต

29 มิ.ย. 2563


วันที่ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับหนังสือร้องเรียนจาก นางจินตนา สระสำอาง ตัวแทนกลุ่มคนรักทุ่งสมอพร้อมด้วยประชาชนจำนวนประมาณ ๕๐ คนเพื่อที่จะขอให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กให้เป็นโรงไฟฟ้าชุมชนที่เน้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่เป็นไฟฟ้าสำรองของประเทศ

ซึ่งกลุ่มคนรักทุ่งสมอเห็นว่าโรงไฟฟ้าชีวมวล มีหลักการที่ดี แต่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในผลดีและผลเสีย อีกทั้งได้ศึกษาจากประสบการณ์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลจากแหล่งอื่น เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อวิถีชีวิตชุมชน สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและเหตุผลที่สำคัญคือที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งอยู่ใกล้ชุมชน และในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบสูงต้นน้ำป่า ซึ่งจะไหลลงสู่ชุมชนทุกปีในฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีความกังวลถึงผลกระทบจากมลพิษทางน้ำจากกากของเสีย ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการตัดต้นไม้ มลพิษทางเสียง จากเทคโนโลยีและเครือจักรในการผลิตไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง และผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม เกิดความแตกแยก ความขัดแย้งในผลประโยชน์ของชาวบ้าน อีกด้วย จึงขอร้องเรียนในการระงับยับยั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ดังกล่าว


โดยหลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับหนังสือและเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว จะนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ในเบื้องต้นทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจงข้อมูลทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งต่างมีความพึงพอใจและเดินทางกลับ

ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน