อุทยานฯลำคลองงู เตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยว จ่อเปิดเดือนพ.ย.นี้

28 มิ.ย. 2563


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีได้จัดประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (Protected Area Committee: PAC) โดยมีนายโชคชัย อู่โภคิน ปลัดอำเภออาวุโส อ.ทองผาภูมิ เป็นประธาน นายกมลาศ อิสสะอาด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู  นายวุฒิเดช ก้อนทองคำ นายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดกาญจนบุรี/ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว คม ชัด ลึก ภาคตะวันตก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ปกครอง ตำรวจ และคณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยาน ฯ เข้าร่วมประชุม

นายกมลาศ อิสสะอาด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู  เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงาน อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ที่ผ่านมา ในเรื่องเงินรายได้ จำนวนนักท่องเที่ยว งานนันทนาการ การท่องเที่ยว และงานพัฒนาอุทยานแห่งชาติ  โครงการสำรวจการฟื้นฟูของประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในกลุ่มป่า ทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตก ร่วมกับสมาคมสัตว์วิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) และงานด้านการอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร
นอกจากนั้นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ รวมถึงการปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานประจำปี การทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติ การปิดกั้นเส้นทาง และการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือและให้คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การดำเนินการ และมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทาง ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติฯ หลังจากประชุมเสร็จคณะได้ทำการปลูกต้นยางนา ที่บริเวณข้างสำนักงานร่วมกัน


อย่างไรก็ตาม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เน้นย้ำให้ทุกอุทยานฯและวนอุทยานฯ เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทุกด้านทุกอย่างต้องพร้อม ก่อนเปิดในวันที่1ก.ค.นี้

ส่วนอุทยานฯลำคลองงู จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในเดือนพ.ย. เนื่องจากช่วงฤดูกาลนี้เป็นฤดูฝน การเดินทางเข้าชมถ้ำต่างๆ รวมทั้งเสาหินที่สูงที่สุดในโลก ทั้งเส้นทางและภายในถ้ำไม่สะดวก จึงต้องเปิดในดือนพฤษจิกายน ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว เส้นทางและถ้ำก็สามารถเข้าเที่ยวชมได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน