จังหวัดกาญจนบุรีนำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

24 มิ.ย. 2563


วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ เทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ และ ดาบตำรวจสมรัก พรหมชนะ นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด รายงานข้อมูลในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และมีประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการจำนวนกว่า 600 คน
สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ


โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน จากนั้นได้มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบน้ำตาลทรายให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการ เช่น การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ การตัดผมเสริมสวย ตำแหน่งงานว่างการสอนอาชีพการสาธิตงานอาชีพต่าง ๆ การตรวจรักษาโรค การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน สำหรับการให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เป็นการให้บริการฟรี ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆ เป็นการเข้าไปให้บริการถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและเสมอภาค

ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน