นายกสื่อฯ เมืองกาญจน์ มอบทุนการศึกษาสมาชิก และสวัสดิการครอบครัวกรรมการ

24 มิ.ย. 2563


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมร้านภูตอง อ.เมือง กาญจนบุรี  นายวุฒิเดช ก้อนทองคำ นายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดกาญจนบุรี/ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว คม ชัด ลึก ภาคตะวันตก นายเดชา เสรีวัฒน์ อุปนายกฯ นายสังวาลย์ บุญจีน อุปนายกฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของ สมาชิกสื่อมวลชน และสวัสดิการครอบครัว แก่คณะกรรมการ เพิ่มเติม

 
สำหรับบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสื่อมวลชนฯ  ​ที่ได้กำหนดให้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาแก่คณะกรรมการและสมาชิก เพื่อเป็นสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการช่วยเหลือ เรื่องเจ็บป่วย และสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว กรรมการบริหาร


โดยที่ผ่านมา ได้พิจารณาบุตร-ธิดาของกรรมการบริหารสมาคมฯ ครอบครัวละ 1 ทุน และครั้งนี้ สมาคมฯ ดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคม และสวัสดิการครอบครัว แก่คณะกรรมการ ที่เหลือเพิ่มเติม เป็นลำดับต่อไป

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน