ชุมชนสันติหน้าแขวงเชิญ ส.ส.ร่วมเสวนาแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน

publish : 20 มิ.ย. 2563 อ่าน 14 ครั้งเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 มิ.ย. 2563 ที่ลานกิจกรรมเณรเอ ชุมชนสันติหน้าแขวง ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายสรพงษ์ คงสำราญ สมาชิกสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เขต 4 นคร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช นำ ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยนายสถิตย์ ซังขาว ประธานชุมชนสันติหน้าแขวง และประธานชมรมคนทำความดีสันติ นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ในฐานะคณะกรรมการชุมชน ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้นายยุทธนา แต่งวงศ์ ได้จัดเสวนาแนวทางการพัฒนาชุมชนสันติหน้าแขวง โดย ยังเชิญ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 จ.นครศรีธรรมราช มาร่วมเสวนา และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนในชุมชนสันติหน้าแขวง  ต.โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางในการประสานงานระหว่างเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช กับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลเพื่อจัดหางบประมาณมาใช้ในการพัฒนาเรื่องถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาขาดแคลน น้ำประปาไม่สะอาด  ซึ่งทาง รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พร้อมที่จะสนับสนุนและเสนอของบประมาณมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป


สำหรับการจัดโครงกาบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโครงการที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการออกหน่วยในแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร โกดยก่อนหน้านี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข พันธุ์ไทย เพศผู้ สีน้ำตาล อายุประมาณ 4 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจึงเร่งออกหน่วยบริการฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วทั้ง 64 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนนำสุนัขและแมวมาลงทะเบียนและฉีดวัคซีนเกือบ 100 ตัว.

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช             

ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมเภาค จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน