กกล.สุรนารี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ พราน 26 บุกลุยเข้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน

19 มิ.ย. 2563


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  ได้ส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจให้ประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมทั้งพบปะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน  ในรูปแบบปฏิบัติการ “พราน 26” บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินบริเวณชายแดนไทย ส่งความห่วงใยและน้ำใจด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก บริเวณบ้านกระทม หมู่ที่ 4 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 
พันเอก บุญส่ง  พรมนิล   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) ได้กล่าวว่าปฏิบัติการ “พราน 26” บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินบริเวณชายแดนไทย ซึ่งกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและการปกป้องอธิปไตย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบก และรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น ศรัทธาของกองทัพไทย  และประชาชน ดังนั้นขอให้มีความมั่นใจว่า ทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ถือว่าทหารเป็นเสมือนลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน ในการมอบน้ำใจเล็กๆ  ในวันนี้ แทนความห่วงใยให้ประชาชนได้ต่อสู่ต่อไป และทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส  

 

    

 

 

 

 


โดยประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตา เป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยาม ที่ประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แทนความห่วงใย จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก “ เพราะพวกเราคือทหารของประชาชน”

 

 

 

ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน