ชาวบ้านนับพันคน แห่ซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคราคาต่ำกว่าทุน บรรเทาภัย covid-19

publish : 19 มิ.ย. 2563 อ่าน 11 ครั้งวันที่ 19 มิถุนายน 256 3 ที่ภายในบริเวณวัดจันทาราม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 และโครงการสินค้าปันสุขร้อยรวมใจ พ้นภัย covid 1 9 ที่จัดขึ้นโดยนายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมร่วมกับ นายสดุดี พุทธังนายอำเภอคลองขลุง รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบไปด้วยสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดกำแพงเพชร ได้มาจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สำนักประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรอำเภอคลองขลุง ที่ได้จัดตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอคลองขลุง นอกจากนี้ก็จะมีหน่วยงานภาคเอกชนที่มาร่วมกิจกรรมได้แก่การจำหน่ายสินค้าจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  การจัดจำหน่ายข้าวสารจากโรงสีสนั่นเมือง การจัดจำหน่ายน้ำตาลจากบริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรจำกัด และน้ำดื่มสะอาดจากกรเกียรติฟาร์มเป็นต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึง กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือว่าโควิด 19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสจับจ่ายซื้อหาสินค้าราคาถูกที่ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการรวมทั้งอำเภอคลองขลุง สำนักงานพาณิชย์ เกษตรอำเภอ ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมนี้ และกิจกรรมดังกล่าวก็จะเคลื่อนที่ ไปแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชน ทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคัก ทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่าง ให้พี่น้องประชาชนได้ รับความสะดวกในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาจำหน่าย ไข่ไก่เบอร์2 จำนวน 10 ฟองปกติราคา 40 บาทจำหน่ายเพียง  20 บาทเท่านั้น  ปลากระป๋อง แพ็ค 3 กระป๋องจากเดิมค่ะ 54 จำหน่าย 35 บาท น้ำมันปาล์มโอลีนขนาด 500 มล. จากปกติ 24 บาทจำหน่ายเพียง 10 บาท นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆที่ราคาต่ำกว่าต้นทุนจำหน่ายให้กับประชาชนโดยกำหนดไม่เกิน 5 ชิ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่ต่างแห่กันมาเข้าคิว รอ ซื้อ สินค้าที่นำมาจำหน่ายกันในราคาถูกวันนี้ จำนวนนับพันคน


นายชัยวัฒน์ พันธ์วิทยากูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขมเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวนี้ ได้ คิดขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังแขมกว่า 3 พันคนได้รับการแบ่งปันสินค้าราคาถูกกันอย่างถ้วนหน้า ซึ่งตนเคยคิดที่จะสร้างตู้ปันสุข แต่ก็ จะไม่ตอบสนอง และอาจจะไม่ทั่วถึง จึงได้สละทรัพย์บางส่วนนั้น ไปเป็นค่าใช้จ่ายแทนให้กับพี่น้องประชาชนได้ กับการบริการสินค้าราคาถูกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอคลองขลุง ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยกำหนดเดือนละครั้ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าครองชีพของประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 

พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กำแพงเพชรติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน