คณะสงฆ์ ให้วัดเกาะแก้ว อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

19 มิ.ย. 2563


นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า วันที่ (18 มิ.ย.63) ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม แค-น้ำค้าง เกาะแก้วภาวนา วัดเกาะแก้ว อำเภอบางปะหัน คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบางปะหันและท้องถิ่น นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ภายใต้โครงการ ”ปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการต่อยอดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19
หลังจากตั้งโรงทานและจัดตั้งตู้พระทำนำสุข ช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุด วัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่ ได้เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน หรือยังไม่ได้กลับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ให้ดำเนินตามวิถีพุทธ วิถีเกษตร ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัดนั้นๆ และนำไปปรุงเป็นอาหาร


 ส่วนที่เหลือจากการปรุงอาหารในครัวเรือนแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายคืนให้กับวัด เพื่อนำไปปะกอบอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากปลูกพืชผักสวนครัวที่วัดเกาะแก้วเจริญงอกงาม จะสามารถนำไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึง 100 ครัวเรือน

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน