พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านตามหลัก สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข

publish : 17 มิ.ย. 2563 อ่าน 29 ครั้ง(16 มิ.ย. 63) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และราษฎรในพื้นที่ที่ร่วมบูรณาการดำเนินการโครงการบูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมี นายชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อย นำ หน.หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการทำงานในพื้นที่บ้านตูน ให้การต้อนรับ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านตามหลัก "สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข" จากนั้น ร่วมปลูกต้นไม้มงคลดอกสีม่วง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตูน หมู่ 4 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
สำหรับบ้านตูน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย เป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ราษฎร ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีสภาพแวดล้อมชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ มีจำนวนครัวเรือน 52 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน และรับจ้างทั่วไป ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิม ปล่อยสัตว์เลี้ยงเดินในหมู่บ้านทั่วไปทำให้สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าละว้า ยังไม่เข้าใจ การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยมี จนท.ได้ร่วมเข้ารับฟังปัญหาของหมู่บ้าน พร้อมดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ มอบพันธุ์ปลาทับทิม มอบพันธุ์กล้าไม้ มอบใบจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนให้แก่ราษฎร มีกิจกรรมมอบกองทุนขยะแลกไข่  ทั้งนี้ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19


นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมแสดงและสาธิตสอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การทำอาหาร ตั้งฉ่ายกะหล่ำปลี ข้าวเกรียบถั่วแดงหลวง และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุม จัดอบรมทำคอกกั้นไม่ให้เดินเพ่นพ่านปล่อยเลี้ยงในหมู่บ้าน และการเลี้ยงไก่ดำ ส่งเสริมเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนได้  บูรณาการร่วมพัฒนาหมู่บ้านให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน แนะนำการกำจัดขยะให้ถูกวิธี โดยจัดหาถังแยกขยะ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียกและอันตราย ไว้ในจุดที่กำหนดไว้ในหมู่บ้าน  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะต่อไปชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน