ป.ป.ช. ตรวจโครงการ covid 19 สุพรรณบุรี ชี้อย่าฉวยโอกาส ในการดำเนินงาน

publish : 13 มิ.ย. 2563 อ่าน 11 ครั้ง


    วันที่ 13 มิถุนายน 2563 นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.สุพรรณบุรี ที่ สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายชูศักดิ์ กุลทัพ ประธานกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

 


โดยนางวาธินี กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนทั่วประเทศ จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังทั้งบุคลากรและงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เป็นจำนวนมาก เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง ป.ป.ช.ประจำจังหวัด และ คณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปอท) ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สุพรรณบุรี พร้อมกับชี้แนะขอให้ระมัดระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ทำอย่างระมัดระวังข้อสำคัญคืออย่าฉวยโอกาส

       ทางด้าน ดร.เอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมือง สุพรรณบุรี ขอขอบคุณที่ทาง ป.ป.ช.ปปท. ได้มาตรวจพร้อมกับให้การชี้แนะ ในการจัดซื้อจัดจ้าง คำชี้แนะดังกล่าวก็จะนำไปกำชับ จนท. เพื่อให้การจัดซื้อสรรหาให้คุ้มกับงบประมาณที่ดำเนินการ ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนต่อไป

วุฒิเดช  ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน