ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงจัดประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

publish : 3 มิ.ย. 2563 อ่าน 12 ครั้งวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านที่ ณ.ห้องประชุมแขวงการทางพัทลุง ชั้น 3  ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง โดยนายสุรัตน์  จรณโยธิน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงได้จัดประชุม เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวภายในจังหวัดพัทลุงทั้ง 29 ชุมชนในอำเภอเพื่อที่จะกลั่นกรองโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้แผนงาน 3.2 เรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนด้านท่องเที่ยวชุมชน

 
และยังมีการรับรองในที่ประชุมเพื่อรับสมาชิกเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 4 ชุมชนประกอบด้วยชุมชนตลาดใต้โหนด ชุมชนตลาดสวนไผ่ขวัญใจ ชุมชนเขาแก้วและชุมชนเมืองเก่าลำปำ และในที่ประชุมยังเสนอโครงการขอสนับสนุนการจัดสร้างสุขาให้ถูกสุขอนามัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองของจังหวัดพัทลุงใช้งบประมาณ 50 ล้านบาทโดย มีการสร้างในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงต่อไป

 


ต่อจากนั้นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาได้แจ้งในส่วนของโครงการที่จะนำเสนอในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงในด้านการท่องเที่ยวเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาทเพื่อเป็นการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในการเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal และเพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุง

วสุ ปัณณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พัทลุง

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน