สภาทนายความภาค 8 จัดติวเข้มให้ความรู้กฎหมายโรคติดต่อและวิธีการป้องกันโควิดแก่ครูสอนศาสนาอิสลาม

publish : 2 มิ.ย. 2563 อ่าน 5 ครั้งวันที่ 2 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มัสยิดซอลาฮุดดีน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายลือชา   เปี่ยมสุวรรณ กก.สภาทนายความภาค8 เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.การควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และวิธีการป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยมีบรรดามุสลิมและมุสลิมะฮฺซึ่งเป็นครูสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
มีนายมนัส พงศ์ยี่หล้า ที่ปรึกษาสภาทนายความจ.นครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในครั้งนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเป็นจำนวนมาก


สำหรับการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.การควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558จากนายลือชา   เปี่ยมสุวรรณ กก.สภาทนายความภาค8และกาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 จากนายอนันท์   พรหมนินและนายอุดมชัย   สายสาระ  นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขจ.นครศรีธรรมราชและวิธีการป้องกันโรคระบาดตามวิถีของชาวมุสลิม จากวิทยากร อ.มุสตอฟา โอกฤษ ซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ครูสอนศาสนาอิสลามจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สอนนักเรียนในชั้นเรียนต่างๆต่อไป

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน