ภาคีเครือข่าย ลงนามโครงการ"สุราษฎร์มีดี"ยกระดับสินค้าชุมชนสู่โกอินเตอร์ หลังสถานการณ์โควิด19 เริ่มคลี่คลาย

publish : 2 มิ.ย. 2563 อ่าน 15 ครั้งเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชตังหวัดสุราษฎร์ธานี ,นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดและนายภูมิพัฒน์ ธารายศ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ สุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามข้อตกลง การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ การตลาด การขาย และการโฆษณา กลุ่มผลผลิตทางการเกษตร โอทอป และกิจการ้อสเอ็มอี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ "สุราษฎร์มีดี อแดก (Surat Meedee)
นวยวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯ  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบถึงระดับขุมชน การดำเนินโครงการ สุราษฎร์มีดีจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เข้มแข็งขึ้น ทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุน และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ก้าวไปสู่ในระดับโกอินเตอร์ แต่การที่ผลิตภํณฑ์จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวขัองโดยเฉพาะพัฒนาการจังหวัดจะต้องเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตราฐานตามที่ตลาดมีความต้องการ แล้วเราก็จะสามารถขายได้ และต้องเพิ่มช่องทางการตลาดการ ในยุคดิจิตอลการตลาด การโฆษณาจะต้องทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 


นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาคส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดสุรษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 หน่วยงานโดยมีเครือข่ายกิจกรรมในการกำกับดูแลของทั้ง 4 หน่วยงาน เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่  เครือข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเครือข่ายOTOP  โดยได้มีการแบ่งภารกิจการดำเนินงานตามความสามารถและสมรรถนะหลัก คือ เครือข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ดำเนินการคัดเลือกสินค้าสำหรับการจัดจำหน่าย ในซ่องทางต่างๆ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ดำเนิการเกี่ยวกับดันการตลาดและดูแลหลังร้าน ส่วนครือข่าย 0T0P คำเนินการดูแลเรื่องคลังสินค้าและการจัดการหน้าร้าน

สุราษฎร์มีดี จะสร้างระบบกาตตลาดแบบบูรณาการ"ตลาดนำการผลิต,เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าถึงง่าย จับจ่ายเร็ว สินค้าหมุนไว,เพิ่มขีดสามารถในการพัฒนาสินค้าและศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการจัดตั้งระบบบริหารโครงการแบบบริษัทเอกชน เป็นสถานที่เรียน ฝึกงาน ฝึกวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และการพัฒนาสินค้า คุณภาพ ร่วมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการรวมตัวขององค์กรเครือข่ายภาคเอกชน และภาครัฐ 4 หน่วยงาน ทำงานสอดรับ ประสาน เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบ"ตลาดนำการผลิต" เพื่อสร้างความยั่งยืนทางอาชีพและราย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน