ชลประทานเลยเร่งตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 แห่งใน อ.ผาขาว หลังชาวบ้านเดือดร้อนจากภัยแล้งหนัก

publish : 28 พ.ค. 2563 อ่าน 6 ครั้งจากสื่ือโวเชียลตีข่าวถึง อ.ผาขาว ประสบกับวิกฤตแล้งหนักต่อเนื่ืองมา 2 ปี  ติดต่อกัน จนวันที่ 27 พ.ค.2563 ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอผาขาว นายทัศนัย สุสานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ ศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย  นายชัยยันต์    สุรสรณ์ นายช่างชลประทานอาวุโสโครงการชลประทานเลย และคณะเดินทางไปตรวจสอบแหล่งน้ำและสำรวจที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของโครงการชลประทานเลย บริเวณฝายโครงการชลประทานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
มาวันนี้เวลา 08.30  น.วันที่ 28  พ.ค.2563 นายชัยยันต์ สุรสรณ์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเลย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อทางโซเชียลความว่า อำเภอผาขาวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา นั้น โครงการชลประทานเลย ร่วมกับอำเภอผาขาว และเทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการประปาในตัวอำเภอผาขาว   เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน อำเภอผาขาว ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำพวยซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี มีแหล่งน้ำหลักคือลำน้ำพวยเพียงแห่งเดียว ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาบริเวณตัวอำเภอผาขาว ประมาณ 500 ลบ.ม./วัน  ปัจจุบันมีน้ำในลำห้วยเฉพาะบริเวณด้านหน้าฝายเท่านั้น ไม่มีน้ำไหลไปถึงโรงประปาของเทศบาล  (ลุ่มน้ำพวย มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 515 ตร.กม. ปริมาณน้ำท่า 104.55 ล้าน ลบ.ม./ปี มีความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม 250.86 ล้าน ลบ.ม./ปี  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนคลื่น เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีพื้นที่ป่าต้นน้ำ แหล่งน้ำในปัจจุบันมี ฝาย 7 แห่ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง ความจุรวม 1.024 ล้าน ลบ.ม. )


นายชัยยันต์ สุรสรณ์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเลย  กล่าวว่า   สำหรนับโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบขึ้นไปทำระบบประปา นั้น   ด้านการให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปา นั้นโครงการชลประทานเลย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อำเภอผาขาว และเทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการนำน้ำจากฝายทดน้ำในลำน้ำพวย จำนวน 2 แห่ง ไปใช้งาน โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชลประทานหรือทำกาลักน้ำ เพื่อให้น้ำจากด้านหน้าฝายสามารถไหลลงสู่ลำห้วยและไปถึงโรงสูบน้ำประปาได้  คาดว่าจะสามารถมีเพิ่มน้ำดิบให้การประปาได้ประมาณวันละ 3,500 ลบ.ม. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน