ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่อำเภอเบตง

publish : 28 พ.ค. 2563 อ่าน 8 ครั้งเมื่อเวลา 16.00 น.วันที่28 พฤษภาคม 2563 ที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระราชินีฯ อำเภอเบตง  บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน  พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่  พร้อมรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ รวมถึงลงพื้นที่สำรวจผลการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่างฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 124 ไร่มีการดำเนินงานปลูกผักเศรษฐกิจ, งานด้านปศุสัตว์, งานด้านการประมง, งานด้านการแปรรูป และงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งพื้นที่ทำเกษตรทฤษฏีใหม่ ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80  ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  จำนวน 20 คน


ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัวและใน ชุมชน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยะลาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน