กลุ่มบริษัทศรีตรังสาขาเลย จัดโครงการ "ศรีตรังร่วมใจใส่ใจชุมชน" แจกถุงมือ 5 หมื่นชิ้น

publish : 28 พ.ค. 2563 อ่าน 6 ครั้งเมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 28 พ.ค.2563 นายภูวนาถ เหล่าประเสริฐ  ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ศรีตรัง สาขาเลย   นำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดโครงการ”โครงการศรีตรังร่วมใจใส่ใจชุมชน”  ขึ้น   โดยแจกถุงมือ 50,000 ชิ้น แก่สถานพยาบาลมีนายกฤษฎา  โพธิ์ชัย  นายอำเภอนาด้วง เป็นประธานในพิธีรับมอบพร้อมด้วย นาย.สัตตพงษ์ บุตรโยจันโท .สาธารณสุขอำเภอนาด้วง นพ.ศราวุธ  ศรีบุรินทร์ ผอ.โรงพยาบาลนาด้วง,  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งในพื้นที่ อ.นาด้วง ร่วมรับมอบ     ทั้งนี้ โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27พ.ค.2563 แจกจุดแรกที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสวรรค์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตาด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกคำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปลาดุก และจุดคัดกรอง โรคโควิด-19  บ้านแก้วเมธี  ต.นาด้วง  รวม  6  จุด

 
จากนั้นช่วงบ้ายมีพิธีมอบขึ้นที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานรับมอบ   และจุดสุดท้ายที่โรงพยาบาลเลย  มี นางนภาพร  สิงขรเขียว รีองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รพ.เลย   เป็นประธานรับมอบ

นายภูวนาถ เหล่าประเสริฐ  ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ศรีตรัง  สาขาเลย เปิดเผยว่า  โครงการนี้จัดขึ้นมา เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบในวงกว้างทั้งทางราชการ องค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานทำหน้าที่หนัก และเสียสละสูง แต่ต้องมีความจำเป็นสูงในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรจำนวนมาก


เพื่อการป้องกันรักษาคนไข่ผู้ป่วยยังไม่เพียงพอ  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวัสดุเพื่อปกป้อง ตัวของบุคลากรเหล่านี้ด้วยเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสดโควิด- 19   ทางบริษัทฯเก็นว่าถุงมือมีความจำเป็นพนักงานโรงงานก็ใช้ประจำวันอยู่แล้ว  โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ยิ่งสำคัญมาก   จึงตระหนักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและให้ความสำคัญกับปัญหานี้  จึงจัดหาวัสดุพร้อมกับจัดโครงการ” ศรีตรังร่วมใจใส่ใจชุมชน “  แจกถุงมือ 50,000  ชิ้น ในครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯได้แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ ต.ท่าสวรรค์ที่ตั้งของบริษัทฯมาแล้ว โดยผลิตขึ้นเองในเครือบริษัทฯที่ จ.สงขลา มีนโยบายและมาตรการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนในประเทศไทย  ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ หรือตั้งแต่ระบบการปลูกยาง ถุงโรงงานผลิตฯ      

บุญชู  ศรีไตรภพ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน