กอ.รมน.เลย บุกยึดและตัดต้นยางพารา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 610 ไร่

26 พ.ค. 2563


เมื่อเวลา  09.00 น.วันที่  26 พ.ค.2563   ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย  พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. บูรณาการสนธิกำลังร่วมกับ มทบ.28 , ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเลย , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย ,  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก .สภ.โคกงาม และร้อย ทหารพราน .2104   ได้รวมพล 50 นาย และชี้แจงภารกิจ  จากนั้นลงพื้นที่ตามโครงการยึดคืนผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนภารกิจตัดฟันพืชผลอาสิน  ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ  พื้นที่ 610 ไร่เศษ จำนวนต้น ยางพารา  42,700อายุประมาณ 10 ปี ท้องที่ หมู่ 1  ต.โคกงาม  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย

 
พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)  กล่าวว่า   การปฏิบัติการของกำลังทหารครั้งนี้   อาศัยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย ได้ดำเนินการออกคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 25 แห่ง พรบ.2507 (แบบ ปส.ม.25 ก.,ข.,ค.  และ ง.) ตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ เสร็จสิ้นแล้ว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จำนวน  1 แปลง พื้นที่ 610 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา จำนวนต้นยางพารา   ยางพารา 42,700  ต้น  โดย ได้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตป่า โดยมุ่งหวังให้เกิดความผาสุกของชีวิตในการดำรงชีพ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของความยั่งยืนในที่ทำกินและอาชีพ  โดยรัฐ จะได้มีเป้าหมายพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น  และพื้นที่สีเขียวในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยต้องใช้พื้นที่ป่าน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ผ่านการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ  เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป

 

  


พ.อ.สมหมาย บุษบา กล่าวอีกว่า   ภารกิจตัดฟันพืชผลแปลงยางพาราแห่งนี้   ได้ปฏิบัติตามทหลักวิชาการทุกประการ กล่าวคือ  ตัด 3 แถว และเว้น 2  แถว ใช้วิธีถากเปลือกออก ให้เหลือแกน ยางพาราก็จะตายตามอายุของย่างพารา ซึ่งต้นยางจะไม่ล้มมาเกะกะพื้นที่แต่อย่างใด  ส่วนต้นยางที่เหลือไม่ได้ถากก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกพืชและไม้อื่นๆมาเสริม อันจะเป็นการสร้างผืนป่าอย่างยั่งยืน

บุญชู   ศรีไตรภพ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. เลย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน