แม่ทัพภาคใต้พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นทีรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ

26 พ.ค. 2563


วันที่ 26 พ.ค. 63 ที่โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี ดร.นาที รัชกิจประการ สส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ร่วมรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน ของผู้ประกอบด้านต่างๆ ของภาคประชาชน  ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จากโรคระบาด COVID-19 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้าร่วมเกือบร้อยคน ใช้เวลาพูดคุยประมาณ 3 ชั่วโมง

 
จาการรับฟังความคิดเห็นและความเดือนร้อนของผู้ประกอบการ ดร.นาที ได้เผยว่า ในฐานะที่ตนเป็น ส.ส. ก็ได้ลงพื้นที่รับฟังความเดือนร้อนของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ซึ่งผู้ประกอบได้เสนอผ่านตนให้ทางรัฐบาลได้ดูแลเรื่องการพักหรือลดหย่อนภาษี เรื่องประกันสังคม หรือจะเรื่องเป็นการท่องเที่ยวที่หยุดชะงักอยู่ในขณะนี้ซึ่งตนจะนำเรื่องที่ผู้ประกอบการได้รับความเดือนร้อนเข้าไปเสนอให้ทางรัฐบาลได้พิจารณาแก้ไขช่วยเหลือต่อไป พร้อมทั้ง มอบแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ประกอบการ ไว้ใช้ในการป้องกัน จากโรค COVID-19

 


และในการเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นายสุรัตน์  จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังงหวัดพัทลุง ได้ร่วมเดินทางไปรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่อาณาจักรศรีวิชัย ประกอบด้วย ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา,สตูล,และปัตตานี เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวหลังมีการผ่อนปรนต่อไป

วสุ ปัณณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พัทลุง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน