ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ตั้งชุดลุยจับบุกรุกอ่าวบ้านดอน หลังมีแนวโน้มจะขยายเป็นความขัดแย้ง

25 พ.ค. 2563


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.สุราษฎร์ธานี จากสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยผิดกฎหมายบริเวณอ่าวบ้านดอน ล่าสุดนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราช การจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 3040/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานให้นายอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธานและคณะทำงานประกอบด้วย ป้องกันจังหวัด , ผกก. สถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ , ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ , ประมงจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 , ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี , ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 45 ,ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ , รอง ผอ.ศรชล. จังหวัด เป็นเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ได้มอบให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนการออกตรวจตราและลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยบูรณาการทำงานตามอำนาจหน้ที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ซึ่งคณะทำงานมีอำนาจแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้กำหนดแผนการรื้อถอนในพื้นที่อำเภอต่างๆ บริเวณอ่าวบ้านดอน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตรง

 

" ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน มีแนวโน้มจะขยายเป็นความขัดแย้งชาวบ้านในพื้นที่จากความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิในทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวบ้านดอนซึ่งพบการบุกรุกยึดครองและปลูกสร้างอาคารหรือกระทำการอื่นในพื้นที่ทะเล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และเป็นลักษณะกีดขวางทางเรือเดินหรือกีดกันผู้อื่นไม่ให้เข้าถึงและไม่สามารถใช้พื้นที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้ จึงต้องมีคณะทำงานชุดนี้ให้แก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยเร็ว " นายวิชวุทย์ กล่าว


เจนจิรา ศรีวิรักษ์ ผสข.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน