ประชาชนแปดริ้วยื่นขอเงินเยียวยา 5,000บาทไม่สำเร็จ เข้าร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม

publish : 25 พ.ค. 2563 อ่าน 6 ครั้งวันนี้ ( 25 พ.ค.63 )  ประชาชนชาวฉะเชิงเทราที่ได้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 เดินทางยื่นเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัด กรณีการขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com แต่ไม่สำเร็จ และยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 

 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราให้คำแนะนำในการกรอกรับเรื่องร้องทุกข์   อธิบายทำความเข้าใจให้กับประชาชน ลงรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน   พบส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนมีปัญหาการลงทะเบียนไม่สำเร็จ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 หลักท้ายไม่ถูกต้อง ระบบไม่พบข้อมูลลงทะเบียน) และให้ลูกหลานลงทะเบียน ในมือถือให้ เพราะตัวเองทำไม่เป็น เมื่อลงทะเบียนได้แล้ว บอกสถานะว่าเป็นเกษตรกร ทั้งที่ตามความเป็นจริงมีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป นอกจากนั้นยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาขอลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพิ่ม 

 


โดยยอดผู้มายื่นเรื่องร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 18 -24พฤษภาคม 2563 มีจำนวนประมาณกว่า200 คน สำหรับคำร้องทั้งหมดที่ได้รับจากประชาชนจะทำการรวบรวม ส่งสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดส่งให้ทางกระทรวงการคลังเพื่อทำการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป
   ทั้งนี้การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเปิดรับเรื่องไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 038-513259  

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน