วิทยาลัยเทคนิค กรุงเก่า เตรียมพร้อมสอนออนไลน์ ไร้รอยต่อ รุ่นที่ 3 พลิกวิกฤตสถานการณ์โควิด - 19

24 พ.ค. 2563


วันที่ 24 พ.ค.63 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ได้นำทีมผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา อบรมเตรียมพร้อมสอนออนไลน์ พลิกวิกฤตโควิด - 19 ให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน "ATC Online Learning Model" ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563 ทั้งหมด 3 รุ่น ด้วยโปรแกรมสอนออนไลน์ยอดฮิต Zoom Cloud Meeting , Google Classroom , Google Form เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น

เสียงอาจารย์ พนมที่ผ่านมาวิทยาลัยฯเราได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบออนไลน์มาในระยะหนึ่งแล้ว และด้วยแอพพลิเคชั่น EDR Hybrid Learning Module ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่แบบ Web Base ทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และติดตั้งโปรแกรมไว้กับระบบ Cloud Computing Technology ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ครอบคลุมและเข้าถึงนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้น โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ทั้งนี้วิทยาลัยฯยังจัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมสอนออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดความหลากหลายและนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่างๆ


นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนั้น ที่จริงแล้วเราอยู่กับโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นพวกนี้มาโดยตลอดแต่ยังมิได้นำมาใช้กันอย่างจริงจัง การนำแอพพลิเคชั่นต่างๆที่เข้ามาทำการอบรมให้กับครู อาจารย์นั้นสามารถใช้สอนได้ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติและเป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีวะนั้นคงเห็นได้ว่าจะเน้นไปในภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อเกิดวิกฤตเช่นนี้ขึ้นมาทำให้จำเป็นต้องปรับรูปแบบให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนในภาคทฤษฎีผ่านทางออนไลน์และในภาคปฏิบัติจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริง ทั้งนี้วิทยาลัยฯยังมีนโยบายในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบวีดิทัศน์ โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลาและดูซ้ำได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดในยามวิกฤตเช่นนี้

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน