กฟภ.แม่สะเรียง เผยสาเหตุไฟฟ้าดับบ่อยต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้าแรงสูง อีกทั้งทดสอบระบบไมโครกริด

publish : 24 พ.ค. 2563 อ่าน 29 ครั้งสืบเนื่องไฟฟ้าดับบ่อย ประชาชนได้รับผลกระทบ นายจำเนียร วิริยาภรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่สะเรียง เผยว่าเมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ได้เชิญผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับไฟฟ้าดับในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกทั้ง กฟภ.แม่สะเรียง อยากรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆเรื่องระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ อำเภอแม่ละเรียง อำเภอแม่น้อย และอำเภอสบเมย เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น มีผู้ประกอบการใน 3 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ประมาณ 30 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไมโครกริด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดยนายจำเนียร วิริยาภรณ์  ได้กล่าวต่อว่า ห้วงนี้ ระหว่างวันที่ 18-26  พฤษภาคม 2563 กฟภ.แม่สะเรียง ได้ประกาศดับไฟเพื่อทดสอบระบบไมโครกริด ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro grid)ที่ อ.แม่สะเรียง  ซึ่งระบบไมโครกริด (Microgrid) คือ ระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือทำงานโดยขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ประกอบด้วยโหลด ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage) และระบบควบคุม สำหรับ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง ระยะเวลาดำเนินการ  ปี 2561-2563 เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มความเชื่อถือได้ (Reliability) และคุณภาพ (Quality) ของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ลดผลกระทบจากพลังงานทดแทน สามารถใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแทนในช่วงเกิดไฟฟ้าดับในบางส่วนของพื้นที่ตามพิกัดความสามารถ


เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง เกิดเหตุไฟไหม้ป่า  ส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นทับสายไฟเกิดขึ้นเป็นประจำและเป็นสาเหตุหลัก ซึ่ง ทางการไฟฟ้า ได้เข้าตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหาย ได้เข้าไปซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุ และเร่งดำเนินการในจุดที่เป็นระบบจำหน่ายหลัก ตลอดจนระดมเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงทุรกันดารเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบาก ซึ่งทาง กฟภ.แม่สะเรียง ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเต็มความสามารถ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ปัจจุบัน  กฟภ.แม่สะเรียง กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าฮอด ถึงอำเภอแม่สะเรียง ด้วยงบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย ตลอดจนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2563 ปัจจุบันนี้โครงการดำเนินมาได้แล้ว 90% และจะเริ่มทดลองใช้ระบบใหม่ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยกระแสไฟฟ้าจะมีระบบเสถียรขึ้น 80% คือไฟฟ้าจะไม่ดับบ่อยเหมือนที่ผ่านมา หรือถ้าดับก็ไม่นานจะสามารถสับเปิดสวิทช์ได้ในทันทีชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ข่าวภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน