ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนมอบถุงยังชีพแก่เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง

publish : 24 พ.ค. 2563 อ่าน 16 ครั้งผู้ว่าแม่ฮ่องสอนมอบถุงยังชีพแก่เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง

                ที่โรงเรียนล่องแพพิทยา ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ.โรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้เด็กนักเรียนในโครงการฯท่ด้อยโอกาสไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งการพัฒนาทางด้านการโพชนาการและสุขภาพอนามัย


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถุงยังชีพให้แก่นักเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่มาความขาดแคลน ให้ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดให้จัดการเรียนการสอน  โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และบรรเทาปัญหาภาวะโภชนาและสุขภาพอนามัย สำหรับมอบให้กับนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 400 ชุด โรงเรียนล่องแพวิทยา โดยมีนายสยาม  เรืองสุกใส เป็นผู้อำนวยการ

            

  เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน