ไทรโยค กาญจนบุรี ผุด ซุ้มเกษตรพอเพียง น้อมนำตามแนวศาสตร์พระราชา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

publish : 23 พ.ค. 2563 อ่าน 10 ครั้งนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค จ. กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไทรโยค น้อมนำตามแนวศาสตร์พระราชา เพื่อความ”มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน “พึ่งพาตนเอง ภายใต้โครงการอำเภอไทรโยค เป็นอำเภอจงรักภักดีและอำเภอรีสอร์ท
โดยมี ซุ้มเกษตรพอเพียง อำเภอ 7 ซุ้ม และตำบล 7 ซุ้ม  และอำเภอได้วางระบบน้ำสปริงเกอร์ครบถ้วนแล้ว ส่วนพืชผักนานาชนิด ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างปลูก ขณะนี้ผลผลิตเริ่มผลิดอกออกผลแล้ว ยังขาดแต่การปลูกแซมเพิ่มเติมที่ตาย และที่ว่าง การบำรุงปุ๋ยชีวภาพ และการกำจัดวัชพืช


ซึ่งนายอำเภอจะให้จิตอาสาเราทำความดีด้วยใจมาปรับปรุงและพัฒนาแปลงเกษตร หมู่บ้านละ 5 คน ไม่เกินตำบลละ 50 คนโดยจะดำเนินการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี จึงฝากประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและเตรียมการ รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง

วุฒิเดช ก้อนทองคำ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน