สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

publish : 23 พ.ค. 2563 อ่าน 5 ครั้งวันนี้ 22 พ.ค.63 นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี งานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  ในนามหัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นำพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณรอบๆสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
สำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้กำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการบำรุงรักษา การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ปลูกซ่อมทดแทนต้นไม้ที่ตายให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่ ให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว


โดยกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง  ต้นมะไฟ และต้นหว้า จำนวน 100 ต้น  พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ช่วยกันรดน้ำต้นไม้ พรวนดิน การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกเสริมต้นไม้ การแผ้วถางและทำความสะอาดบริเวณโคนต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ก่อนหน้านั้น เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม เขียวสดชื่น แล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าไม้ ในอัตราร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั่วประเทศ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวยงามเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ข่าวภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน