บ้านพักเด็กโชว์เหนือจับมือภาคีเครือข่ายใช้รถตู้เป็นรถปันสุข นำข้าวสาร อาหารแห้งไปช่วยเหลือคนจนถึงในบ้าน

publish : 22 พ.ค. 2563 อ่าน 11 ครั้ง            วันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2563 ) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เครือข่ายแม่ญิงพะเยา (องค์กรสาธารณะประโยชน์)กลุ่มอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับสังคม ที่ริเริ่มโดยเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ภายใต้โครงการ "ช่วยให้แม่อิ่ม ช่วยให้ลูกอุ่น"

 

 

 

 
นายวัชรา ค้าขาย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ประชาชนคนไทยต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ ปัญหาปากท้อง และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  เครือข่ายแม่ญิงพะเยา จึงได้จัดโครงการ "ช่วยแม่ให้อิ่ม ช่วยลูกให้อุ่น" ขึ้นมาเพื่อระดมทุนและเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาอย่างแท้จริงในระดับชุมชน เช่น นมผง หรือนมพร้อมดื่มสำหรับเด็ก ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยการลงพื้นที่จริงร่วมกันระหว่าง เครือข่าย “เฮือนแม่ญิง” บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม -  มิถุนายน 2563กลุ่มเป้าหมายครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาโรคไวรัสโควิด19 จำนวน 80 ครอบครัว ในพื้นที่ 20 ตำบล ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา และได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมในชุมชน ตลอดจนถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่เป็นอย่างดี

 


นางสาวหฤทัย ชื่นจิตต์ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอภูกามยาว กล่าว่า ปกติงานของสภาเด็กและเยาวชนก็คืองานเพื่อสังคม เพื่อชุมชนอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเข้าไปดูแล ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านต่างๆ ถึงทราบปัญหาดี เมื่อเกิดการระบาดของโควิด 19 จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือด้วยการแจกข้าวสารอาหารแห้ง นมกล่อง นมผง ให้กลุ่มผู้พิการ ป่วยติดเตียงและยากจนสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภาภรณ์ จันทร์มา ประธานเครือข่ายแม่ญิงพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 093-228 5541 หรือคุณวันทิตย์ ขอบจิตต์ เลขาเครือข่ายแม่ญิงพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 085-713 4515 หรือติดต่อสอบถามได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 054-887 252 .ในวันและเวลาราชการ 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน