อุทยานฯเอราวัณ ลุยตรวจที่ดินเสี่ยพันล้านห้างดัง เตรียมส่งกรมชี้ขาด

publish : 20 พ.ค. 2563 อ่าน 10 ครั้งเมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 20 พ.ค.2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด กับกลุ่มนายทุนผู้บุกรุกป่า  

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่3 (บ้านโป่ง)  นายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ร่วมการตรวจสอบที่ดินจำนวน 25 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ของนายวราชัย ส่งวัฒนา กรรมการบริษัทห้างสรรพสินค้า Outlet ชื่อดัง ที่ได้อ้างหลักฐาน ส.ค.1 มาเป็นพยานหลักฐาน
ต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายวราชัยฯได้ส่งพยานหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 27 ลงวันที่ 19 พ.ค. พ.ศ. 2498 มายืนยันว่า นายวราชัยฯได้สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมด้วยพยานเอกสาร และพยานบุคคล ว่าส.ค.1 เลขที่ 27 ดังกล่าว มาตั้งแต่มาดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ.2498 ตามที่ได้ระบุใน ส.ค.1ดังกล่าว โดยได้ส่งหลักฐานใบมอบอำนาจขายที่ดินส.ค.1เลขที่ 27 และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ฉบับที่ ลงวันที่ 4 พ.ศ.2546  ระหว่าง นางบุญยืน ปทุมทอง (ผู้ขาย)  และนางสาว สุภาพร มังกะโรทัย (ผู้ขาย) กับนายวราชัย ส่งวัฒนา(ผู้ซื้อ) พยานเอกสารอื่นๆ และพยานบุคคลจำนวน 4 คน มายื่นยันการได้สิทธิ ครอบครองในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ  

ทั้งนี้นายนิพนธ์ฯผอ.สบอ. 3 (บ้านโป่ง) นายปรยุษณ์ฯหหน.อุทยานฯเอราวัณได้ร่วมกันพิจารณาพยานเอกสาร และพยานบุคคล และการชี้แจ้งข้อเท็จจริงของนายวราชัยฯ แล้ว ตลอดจนลงไปตรวจสอบในพื้นที่ จริง โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ งามจิรภากย์ เลขานายวราชัยฯ เป็นผู้นำตรวจ ในที่ดินดังกล่าวตามเอกสาร ส.ค.1เลขที่ 27

 ทั้งนี้ผอ.สบอ. 3 (บ้านโป่ง) และหน.อุทยานฯเอราวัณ จะส่งเอกสารส.ค.1 เลขที่ 27 เนื้อที่รวม 22ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ของนายวราชัยฯ ไปให้ทางกรมอุทยานฯ แปลตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ย้อนหลังว่าในปี พ.ศ.2498 มีการครอบครอง และร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก่อนวันที่1 ธ.ค.พ.ศ. 2497 หรือไม่

หากผลการอ่าน แปลตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ปรากฎออกมาว่าไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้จำหน่ายส.ค.1เลขที่ 27 ออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ให้ที่ดินดังกล่าวตกมาเป็นสมบัติของชาติต่อไป

 

   วุฒิเดช ก้อนทองคำ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี


 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง