ด้วยความห่วงใยส่งมอบข้าวดอย ช่วยเหลือผู้ยากไร้และเดือดร้อน

9 พ.ค. 2563


หลายหมู่บ้านส่งมอบข้าวสารดอย  พืชผักด้านการเกษตร หน้ากากอนามัย (face shield)  ให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ส่งมอบต่อด้วยความห่วงใยให้ผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อโควิด-19  บริเวณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  นางจันทร์เพ็ญ  กิติภัทย์พิบูลย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสังคม  คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และนางวิลาวัณย์  คัดเชียงแสน  นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง รับมอบหน้ากากอนามัย (face shield) จาก ผอ.กศน.อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 400 ชิ้น โดยกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงได้ส่งมอบต่อให้กับผู้ใหญ่บ้าน และสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง  เพื่อนำไปให้กับ สมาชิก อสม. ของแต่ละหมู่บ้านใช้ในการปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ติดตามผู้กักตัว และเข้าเวรอยู่ตามจุดตรวจคัดกรองภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
และได้รับมอบข้าวสารจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม  จำนวน  40 ถัง บ้านแม่กองแป ต.แม่ยวม จำนวน 40 ถัง บ้านและแม่ต๊อบเหนือ  ต.บ้านกาศ จำนวน  35 ถัง ซึ่งข้าวสารจำนวนนี้เป็นข้าวสารที่ชาวบ้านได้ตำด้วยครกมอง ที่ใช้แรงงานคนเหยียบไม้เพื่อตำให้เปลือกข้าวแตกออกและได้เม็ดข้าวสารออกมาซึ่งจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  และบางหมู่บ้านก็จะเป็นเครื่องสีข้าวเล็กๆ ที่ทางการได้เคยให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาก่อน ซึ่งชาวบ้านได้รวบรวมข้าวสาร แล้วนำมามอบให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง โดยมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่สะเรียงช่วยกันบรรจุเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อโควิด-19


ทั้งนี้นางวิลาวัณย์  คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด ได้เดินทางลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้งและผักสดไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงนายวิทยา เสาวรัจกูล อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 131 หมู่ 12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ซึ่งครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คนเป็นผู้ป่วย 3 คน และอีก 1 คนมีอาชีพรับจ้าง ขณะที่ปัจจุบันไม่มีงานทำเนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 และมีฐานะยากจน โดยทางกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จะเข้ามาช่วยดูแลผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อโควิด-19 ต่อไปชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน