ใช้พื้นที่คุ้มค่า!!ธ.ก.ส. สาขาทุ่งใหญ่เมืองคอนให้ควาสำคัญควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

8 พ.ค. 2563


( 8 พ.ค.) นายถาวร เพ็ชราการ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขา ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารที่มีมาจำนวนมากทุกวัน ถึงการเข้ามารับบริการเพื่อความปลอดภัย ถึงแม้ด้วยความจำเป็นทำให้มีประชาชนเดินทางมาใช้บริกรมากมาย แต่ทาธนาคารให้ความสำคัญและตระหนักในการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

 
โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้าก็ต้องยังเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยจากการติดื้อไวรัสโควิด-19 ทางธนาคารจึงใช้พื้นที่รอบ ๆ ตัวอาคารในการเพิ่มพื้นที่การให้บรารลูกค้า  โดยทำการกางร่ม กางเต้นท์ชั่วคราว เพื่อให้ลูกค้าได้นั่งรอระหว่างการถึงคิวที่จะทำธุรกรรม และเว้นระยะห่างระหว่างจะถึงคิว เพื่อลดความเสี่ยงจาคนที่มาใช้บริการจำนวนมาก  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กรให้ผู้ม้าบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และจัดเจลสำหรับล้างมือหรือทำความสะอาดไว้บริการตลอดเวลา

 


ล่าสุดทางธนาคารเพิ่มจุดบริการขึ้นมาอีกจุดหนึ่ง โดยใช้อาคารเอนกประสงค์หลังสำนักงานที่สนามหรือลานกว้าง เป็นการแยกแยกลูกค้าที่ม้าบริการฝาก ถอนไว้ในตัวอาคารตามปกติ ส่วนลูกค้าด้านสินเชื่อ จะแบ่งลงมาด้านหลังของสำนักงานที่จัดให้บริการภาคสนามชั่วคราว จึงทำให้การให้บริการดำเนินไปได้ตามปกติและรวดเร็ว ถึงแม้ประชาชนจะมาใช้บริการจำนวนมาก เป็นการใช้พื้นที่ของธนาคารทุกตารางนิ้วอย่างคุ้มค่า เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการและพนักงานธนาคารเอง โดยสรุปทางธนาคารให้ความสำคัญกับการ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม นายถาวร เพ็ชราการ กล่าวย้ำในที่สุด.

ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน