ประชาชนเมืองสัตหีบดีใจรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1 พันบาท

8 พ.ค. 2563


        วันนี้ 8 พ.ค.63 ที่บริเวณ ศาลาชายทะเล หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 ที่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา ครอบครัวละ1000 บาท มารับเงินและมีบางส่วนที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ได้แจ้งไว้โดยมีประชาชนจำนวนมากรอรับเงิน
        นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ หากปล่อยทึ้งไว้โดยไม่หาทางแก้ไขเยียวยายิ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น หลังมีมติการประชุมของคณะผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ได้มีมติร่วมกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี เทศบาล อบต. ได้จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ครอบครัวละ 1000 บาท


        โดยมีหลักเกณฑ์ครอบครัวที่จะได้รับสิทธิ จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ของเทศบาลเมืองสัตหีบ คือจะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดชลบุรี และในเขตของเทศบาลนั้นๆ ติดต่อกันอย่างน้อยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน ตั่งแต่วันประกาศหลักเกณฑ์ โดย 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือนเท่านั้น และบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน จะต้องไม่มีผู้ใดประกอบอาชีพรับราชการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐที่รายได้ประจำ

 นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรี 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน