กองบัญชาการกองทัพไทยมอบห้องหัตถการความดันลบให้รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

8 พ.ค. 2563


วันนี้ 8 พ.ค.63 ที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องหัตถการความดันลบ (Negative Pressure) ห้องตรวจเปลอดเชื้อ ConTel ARI Unit ให้กับโรงพยาบาลอาภาเกียรติวงศ์ จากกองบัญชาการกองทัพไทย  บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด ซึ่งมีคุณ สุชิน รัตนศิริวิไล ประธาน กรรมการบริหาร ไทย  บริษัท ไทย พีพี-อาร์   เพื่อใช้ในสาธาณะประโยชน์และป้องกันบุคลากร ทางการแพทย์ จากการติดเชื้อโควิด -19 โดยมี  พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหารร่วมในพิธี  
พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ในครั้งนี้ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบหมายภารกิจจากกองทัพเรือ ให้รับคนไทยที่เดินทางกลับจากนครอู่ฮั่น ประเทศจีน มากักตัว 14วัน(ระหว่างวันที่ 4 ก.พ.- 19 ก.พ.63 ) ณอาคารรับรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และได้รับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอีกหลายๆ ประเทศกลุ่มเสี่ยงมากักตัว ณ อาคารรับรอง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจนี้ต้องใช้กำลังพลบุคลากรสายแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และในส่วนของรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นจุดบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI CUinic) สำหรับผู้ป่วยที่มีอคารไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกเจ็บคอ แยกออกมาจากภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก โดยจะเป็นOne Stop Sevice ในการให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดซักประวัติ และให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์พร้อมจุดชำระเงิน และรับยาภายในคลินิก ดังกล่าว


จากเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบจึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนห้องหัตถการความดันลบ (NegativePressure) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย ทั้งนี้ได้ประสานกับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งความประสงค์ดังกล่ว และได้รับการพิจารณาให้รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบห้องหัตถการความดันลบPressure) โดย บริษัท คอนเทค โฮม จำกัด ได้มาดำเนินการ (Negativeก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 - 30 เม.ย. 2563  โดยได้มาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC และมาตรฐาน Medical Grade ออกแบบระบุบปรับอากาศและระบายอากาศ โดย ASHRAE Certified ProfessionalsHFDP (Healthcare Facility Design Professional Certification) ตามมาตรฐานการออกแบบโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับมอบห้องหัตถการความดันลบ (NegativePressure) จากบริษัทไทย-พีพี อาร์ จำกัด เมื่อวันที่17 เมย. 63  และดำเนินการมอบให้ รพ.อากากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ต่อไป

 

 

  นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน