วัดปิตุลาฯและเรือนจำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรม To Be Number One หลังพ้นโทษ

8 พ.ค. 2563


วันนี้ (8 พ.ค.63) ที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ และนายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรม To Be Number One เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา หลังพ้นโทษ 

 
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กานลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรม To Be Number One เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือการคืนคนดีสู่สังคม และให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษมีงานทำ และมีที่พักอาศัย 

 


โดยทางวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์มีความประสงค์จะสนับสนุนด้านการดูแลสมาชิก To Be Number One เรือนจำกลางฯ ภายหลังพ้นโทษ ตามความเหมาะสม ด้วยการสนับสนุนให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูแลตัวเอง หรือที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจ ลดความวิตกกังวลใจให้แก่สมาชิกชมรมฯ ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และคืนคนดีกลับสู่สังคม

 

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน