(ผอ.สง.ปรมน.ทร.)ประชุมผ่านระบบVTCกับหน่วยขึ้นตรง 6จังหวัด เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน และสั่งการมอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติ

7 พ.ค. 2563


วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 1330 น. พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ อาคาร 6 กองบัญชาการกองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) กับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงฯ (นขต.สง.ปรมน.ทร.) ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา นราธิวาส จันทบุรี ระยอง และตราด  เพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วงเดือน เมษายน 2563 และได้มอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติ ดังนี้
 1. การปฏิบัติตามนโยบาย และการสั่งการของ ทร.

 2. เน้นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบ

 3. ให้หน่วยงาน นำนโยบายในการทำงานของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ


ที่ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิต ร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” นำไปปฏิบัติ

 

พัชรพล  ปานรักษ์ ผู้สื่อข่าวประจำศูนย์ข่าว
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน