ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ มีเฮ ส.ส.ชลบุรี ติดตามเงินตัดอ้อยสด 120 บาท ตัน รมว.อุตสาหกรรม นำเข้าครม. ไฟเขียว ลดปัญหาเกษตรกรเผาไร่อ้อย 

22 ก.ย. 2565


“ส.ส.ต้น” นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต.4 (อ.บ่อทอง อ.หนองใหญ่ อ.บ้านบึง) พรรคพลังประชารัฐ ได้พาตัวแทนสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ 4 สมาพันธ์ เข้าพบกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อทวงถามเรื่องเงินตัดอ้อยสดของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 120 บาท/ตัน  และได้ประสานงานกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดให้โรงงาน  เพื่อต้องการแก้ปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรไร่อ้อยได้เผาไร่อ้อยก่อนตัด ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยมีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกราย ที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ซึ่งมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานเพื่อผลิตน้ำตาลทราย ผลิตเอทานอล และผลิตน้ำตาลทรายแดง ได้ประโยชน์รวมกว่า 200,000 ราย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงานเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดจะได้รับราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2564/2565 รวมกับเงินช่วยเหลือแล้วไม่ต่ำกว่าตันละ 1,100 บาท สำหรับนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว  

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในภาคอุตสาหกรรมที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานทุกรายนั้น กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้จัดทำคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตเอทานอล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตเอทานอลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธนา ธรรมวาจา / เจียรพรรณ สุรนันท์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรี
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน