เหย้าเยือน ไทย-กัมพูชา ประชุมระดับจังหวัดชายแดน

22 ก.ย. 2565


การประชุมระดับจังหวัดชายแดนระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดยนายซก ลู ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระตะบอง และคณะกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว " นำโดยนายปริญญา โพธิสัตย์ และคณะ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้วนายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์  นายอำเภอคลองหาด ,นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด,นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีการแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันหลายเรื่อง อาทิ สนับสนุนให้มีการจัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่และกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะร่วมมือกันตรวจสอบการเดินทางผ่านแดน เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน – พนมเต็ย สำหรับรับ-ส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศ การอนุญาตให้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ทุกชนิดของทั้งสองประเทศที่มีเอกสารครบถ้วนสัญจรข้ามแดน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการถือบัตรผ่านแดน หรือ Border Pass จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และการช่วยเหลือในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ตั้งแต่เปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งส่วนราชการและประชาชนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองจังหวัดอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความเข้าใจที่ดี จังหวัดพระตะบองเป็นเมืองที่สวยงาม เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงพนมเปญ และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับคนไทย ขณะนี้จังหวัดสระแก้วกำลังพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC ภาคตะวันออกของประเทศไทย – ด่านถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด – ประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบก่อสร้าง

ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสอง ได้บันทึกลงนามการหารือ นายซก ลู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ได้นำคณะฝ่ายไทยเยี่ยมชม วัดด็อมเร็ยซอ หรือวัดช้างเผือก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลากลางจังหวัด วัดช้างเผือก สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2447 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ เจ้าเมืองพระตะบอง กล่าวกันว่าเป็นวัดพี่น้องกับวัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย

ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.สระแก้ว

สระแก้ว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน