“เฉลิมชัย ศรีอ่อน”เปิด"ลานวัฒนธรรม"ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565

22 ก.ย. 2565


 

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด "ลานวัฒนธรรม" ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565

(21 ก.ย.) เมื่อค่ำวานนี้ (20 ก.ย. 65) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ลานวัฒนธรรม" เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2565 โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายสนั่น สนธิเมือง นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กนพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี


              
นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่ากิจกรรม "ลานวัฒนธรรม " ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 เป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สมาคมสื่อมวลชน สถานศึกษา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมหนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี สร้าง "Soft Power" ให้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้พี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชาวนครศรีธรรมราช ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ประชาชน สถานศึกษาและเยาวชน เป็นรากฐานในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คงอยู่สืบไป


   

         


  สำหรับกิจกรรมใน "ลานวัฒนธรรม" ตลอด 10 วัน 10 คืน ประกอบด้วย การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวรรณกรรมไทย เพลงร้องเรือเด็ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดนิทรรศการหุ่นเปรตและการประกวดพาเหรดเปรต การประกวดกลอนสด ประกวดหนังตะลุงทอล์กโชว์ /ประกวดหนังตะลุงเยาวชน /สาธิตไหว้ครูมโนราห์ ประกวดหมฺรับเยาวชน/ การแสดงบนเวที การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก และกิจกรรม "รักข้ามภพครบ 99 ปี บุญประเพณีสารทเดือนสิบ"/การสาธิตภูมิปัญญา รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าวัฒนธรรม ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

               โดยก่อนพิธีเปิดงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สักการะศาลหลักเมือง และ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ณ ลานเวทีวัฒนธรรม ในการแข่งขันกลอนสด พร้อมกล่าวฝากนักเรียน นักศึกษา เยาวชน วันนี้อนาคตของประเทศอยู่ในมือของทุกคน สิ่งที่ทุกคนต้องช่วยดูแล อนุรักษฺไว้ คือวัฒนธรรมของคนไทย เพราะความเป็นชาติ ความเจริญทั้งวัตถุและจิตใจ นั้นจะวัดกันด้วยวัฒนธรรม วันนี้หากเยาวชนไม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะขาดหายไป เยาวชน คือกำลังใจของชาติ และมั่นใจว่า ผู้ใหญ่จะเป็นกำลังใจมีส่วนช่วยผลักดันส่งเสริมให้เยาวชน เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติขอให้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไว้ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป.

 

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช

     
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน