นายกเทศมนตรี และ ผู้บริหาร อปท.ใน จ.แม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล แก้ไขปัญหาในพื้นที่

22 ก.ย. 2565


ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล 1111  สำนักงานปลัด  สำนักนายกรัฐมนตรี   ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ   นายอาคม จำลองศักดิ์   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล 1111  พร้อมกับยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องการแก้ไขปัญหาระบบการทำงานตามนโยบายของรัฐที่ยังไม่เข้าถึงประชาชนรากหญ้าโดยแท้จริง  โดยมีนายสมหมาย เอี่ยมสะอาด ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นางสุภิญกัลย์  พิภพสิทธิโภคิน  เลขานุการ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) นายสาธิต สุทธิเสริม ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ

นายอาคม จำลองศักดิ์   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   กล่าวว่า   จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่า เขา ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ของป่าไม้ กรมอุทยานฯ   ทั้งที่ดินทำกิน  ที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน  มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าไม้  ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้จะได้มีการพูดคุย แก้ปัญหาร่วมกัน  แต่เวลาลงมือปฏิบัติจริง กลับผิดระเบียบข้อกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง  เวลาทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนองบประมาณเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น จึงค่อนข้างลำบาก เพราะติดเงื่อนไขกฎระเบียบข้อบังคับ  

เสียง นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนด้านนายสงกรานต์   สันติกูล  นายก อบต.แม่คง   เปิดเผยว่า  ถนนหนทางค่อนข้างลำบาก แม้จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่การสัญจรไปมาก็ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้  หรือแม้แต่ในด้านสาธารณสุข  การลำเรียงผู้ป่วยจากที่บ้านที่อยู่บนเขา ลงมารักษาตัวในโรงพยาบาลก็ลำบาก เพราะถนนหนทางไม่เอื้ออำนวย และต้องใช้เวลานานเกือบทั้งวันสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรประชารัฐ  ที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล  ประชาชนก็ไม่สามารถได้รับทั่วถึง เพราะต้องใช้เวลาลงมาทำข้างล่างเป็นวันๆและเวลาที่จำกัดมาก ทำให้ประชาชนที่อยู่บนดอยพลาดโอกาสดีๆที่ทางรัฐบาลเสนอมาให้   แต่ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถขึ้นไปบริการให้ถึงที่  ประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง   จึงเป็นความเลื่อมล้ำระหว่างคนในเมืองกับคนอยู่ป่าเขา  จึงอยากฝากให้ทางรัฐบาลแก้ปัญหาในจุดนี้ด้วย

นายสงวน   ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม  กล่าวว่า  สำหรับการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารก็มีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริษัทสื่อสารก็ไม่สามารถปักเสาสัญญาณได้เพราะเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่สามารถอนุมัติโครงการในการไปพัฒนาแม่ฮ่องสอนให้เจริญก้าวหน้าได้  ถึงแม้ว่าประชาชนจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว  แต่ก็ไม่สามารถใช้กับระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ เพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ จึงเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงอยากฝากเรื่องนี้ด้วย

เสียง นายสงกรานต์ สันติกูล นายก อบต.แม่คง

 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.)  กล่าวว่า  การที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละที่แต่ละแห่งจะเสนอโครงการอะไรขึ้นมานั้น ต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่า โครงการนี้อยู่ในงบประมาณของใคร  งบส่งเสริมฯ งบปกครอง หรืองบกลาง  และต้องดูว่างบที่เสนอไปมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  บางที่เสนองบมาเป็นร้อยล้าน  แต่ให้ได้จริงไม่ถึง10 ล้าน  เรื่องก็อาจจะตกไป การทำเรื่องเสนอโครงการอะไรขึ้นมา ต้องถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา จึงจะสำเร็จ หากติดขัดอะไรตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ยินดีให้คำแนะนำ

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง