ชาวบ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์ ยิ้มและปราบมือให้การต้อนรับคณะพลเอก สมชาย ออกเยี่ยมเยือนชาวบ้านห่างไกลทุรกันดาร(ชมคลิป)

19 ก.ย. 2565

       วันนี้ 18 กันยายน 2565 พลเอกสมชาย พิษณุวงษ์  สส.กาญจนบุรีเขต 1 นายเศรษฐา  สุขสถาพรชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน และนายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานบริหารบริษัทในเครื่อศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว พร้อมคณะเดินทางไปที่หมู่บ้านองหลุ ต.นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  สืบเนื่องที่นั่นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเส้นทางสัญจรไปมาก็ลำบาก


ดังนั้นย่อมส่งถึงผลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหมู่บ้านดังกล่าวห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 150 กิโล แล้วต้องนำรถยนต์ ไปต่อขึ้นแพขนาดยนต์อีกประมาณ 2 ชั่วโมง การติดต่อจากโลกภายนอก เดินทางกันแต่ละครั้งก็ต้องไปทางเรืออย่างเดียว ดังนั้น พลเอกสมชายวิษณุวงศ์ สส. กาญจนบุรีเขต 1 ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้ติดตาม ปัญหาความเดือดร้อนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่และสอบถามถึงความเดือดร้อนเพิ่มเติมรวมถึงมาเพื่อเยี่ยมเยียนตลอดจนพูดคุยรับรู้ปัญหาความต้องการอะไร 


ที่เราและคณะจะสามารถตอบสนองช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่นี่ได้สำหรับครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว  จะเห็นได้ว่าที่นี่เป็นชุมชนที่ใหญ่พอสมควรและมีเด็กๆที่ไม่น้อย ส่วนพ่อ แม่เด็ก ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงน้ำที่ใช้ก็เป็นตะกอน ส่วนการขนส่งผลผลิตลำบากมากทั้งหมดนี้ได้รับฟังปัญหาไว้แล้วจากนั้นได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์   กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง