บจก.สปอร์ต วินโดว์ คัลเจอร์ บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน

18 ก.ย. 2565


เวลา 09.00 น. 18 ก.ย. 65 น.ส.สุกัญญา พูเล็กซ์ เปเรซ ผู้บริหารอวุธโสระดับจูเนียร์ และพนักงาน เป็นตัวแทน บจก.สปอร์ต วินโดว์ คัลเจอร์ เดินทางมาบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมด้าน CSR ของทาง บจก.สปอร์ต วินโดว์ คัลเจอร์ ซึ่งเล็งเห็น ความสำคัญของความรับผิดชอบด้านสังคม โดยมีหลักการสำคัญคือส่งเสริม พัฒนา แบบครบวงจร เช่น อุปกรณ์ ทุนทรัพย์ เป็นต้น
ซึ่ง น.ส.กัญญาฯ ได้กล่าวว่า วันนี้ได้นำ พัดลม,แพมเพิส ,ไข่ไก่,ขนม,ปลากกระป๋อง, เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และเงินมามอบให้กับทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ซึ่งเป็นผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน ซึ่งน้องๆขาดโอกาสที่จะออกไปทำงาน หรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ เหมือนกับเด็กๆคนอื่น ซึ่ง บจก.สปอร์ต วินโดว์ คัลเจอร์ ได้ทราบว่าทางศูนย์ฯ ยังขาดแคลนสิ่งของ อาหาร และทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากมีน้องๆผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่มีอยู่ ทาง บจก.สปอร์ต วินโดว์ คัลเจอร์ จึงจัดโครงการ แบ่งปันน้ำใจให้บ้านรื่นสุข ขึ้นในวันนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมด้าน CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นวิสัยทัศ ของทางผู้บริหาร ของบริษัทฯ ซึ่งมีความยินดีที่จะแบ่งปันน้ำใจ ความสุขให้กับสังคมที่ยังขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน มุ่งพัฒนา ให้มีร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เต็มศักยภาพ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิตประจำวันสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

การันต์ พุ่มบุญฑริก ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.นครนายก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน