สภ.บัวเชด ประสบความสำเร็จในแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ผู้นำชุมชน

15 ก.ย. 2565


วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  นายชนะชล มูลจันทร์  ประธาน กต.ตร.สภ.บัวเชด เป็นประธานปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 โดย พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์  ผกก.สภ.บัวเชด   มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธีระยุทธ สิงห์ทอง รรท.สวป. พ.ต.ต.ชรินทร์ เดชฤทธิ์  สว.สส.  ร.ต.อ.นภดล ตะคอนรัมย์  รอง.สว.สวป. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  กต.ตร.สภ.บัวเชด

 

 
ตามที่สถานีตำรวจภูธร สภ.บัวเชด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้จัดทำโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ แบบครบวงจร ณ บ้านตาปิม หมู่ที่ 7  ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสถานีตำรวจภูธร สภ.บัวเชด  ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพักอาศัยอยู่กับชาวบ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  อบต. หัวหน้าคุ้มหมู่บ้าน และชาวบ้านเป็นอย่างดี  ซึ่งได้มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและเลิกยาเสพติด อีกทั้งได้จัดฝึกอบรมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งถือได้ว่าโครงการฯดังกล่าวประสบความสําเร็จด้วยดี

โดยในวันนี้ฯ ได้มีพิธีปิดโครงการฯและส่งมอบคนดีคืนสู่สังคม  ร่วมทั้งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจำนวน 10 ราย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายชนะชล มูลจันทร์  ประธาน กต.ตร.สภ.บัวเชด

 

 


สำหรับโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ แบบครบวงจร เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ตามแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนกรอบแนวความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นสุขภาพผู้ป่วย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหายาเสพติด นำมาปรับใช้กับการแก้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย โดยจังหวัดนครสุรินทร์เป็นจังหวัดชายแดน เป็นเมืองหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นพื้นที่ที่เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นพื้นที่นำเข้ายาเสพติด และยังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสมาชิกในโครงการชุมชนยั่งยืน สามารถช่วยแจ้งข้อมูลและข่าวสารต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ เพื่อเป็นการช่วยกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

 

 

 

ภาพ/ข่าว พูนสิน ยั่งยืน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน