เผยโรงเรียนเมืองคอนใช้ “หุ่นเปรต”เดือนสิบเป็นสัญลักษณ์สั่งสอน”ทำความดีละความชั่ว”

14 ก.ย. 2565
               เปิดโรงเรียนเมืองคอนใช้ “หุ่นเปรต”เดือนสิบสั่งสอนนักเรียนเป็นคนดี ทำความดีละความชั่ว” -สื่ออาวุโสและปรานจัดกิจกรรมหุ่นเปรตเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 รุดมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม 20,000 บาทให้โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

               (14 ก.ย.) นายไพฑูรย์ อินทศิลา ประธานจัดกิจกรรมนิทรรศการประกหวดหุ่นเปรต-พาเหรดเปรต งานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ จังหงวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปยังโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เพื่อมอบเงินจำนวน 20,000 บาทเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรมเนื่องในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบประจกำปี 2565 ส่งเสริมให้รักเรียนทุกระดับชั้นตั้งบแต่ ม.1-ม.6 จัดทำหุ่นเปรต และจัดหฺมฺรับ (สำรับ) เดือนสิบนำไปถวายวัดเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับปู่ยา ตายายหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และจัดหฺมฺรับและหุ่นเปรตเข้าร่วมขบวนแห่หุ่นเปรตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลา 15.30 น.วันยที่ 23 ก.ย. 2565 จากวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปตามถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่สนามหน้าเมือง-สวนศรีธรรมโศกราช สถานที่จัดงานรพะหว่างวันที่ 19-23 ก.ย. 2565 โดยมี ดร.พรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านคร ฯ และนายสุนทร ทองเอียด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ พร้อมคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ


 
ดร.พรทิพย์ อุปถัมภ์ กล่าวว่าโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เป็นโรงเนียนมัธยมประจำตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นขนาดกลางที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยีและคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและทุกศาสนาที่ล้วนสั่งสอนให้คนเป็นคนดี ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทางโรงเรียนทั้งครู อาจารย์ พนักงานลูกจ้างและนักเรียนจะร่วมกันทำกกิจกรรมตามประเพณีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะช่วงงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-23 ก.ย. 2565 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นจัดทำหฺมฺรับ (สำรับ) และประกวดหฺมฺรับขึ้นในระดับโรงเรียน ชิงเงินรางวัล ก่อนจะร่วมกันแห่นำหฺมฺรับไปถวายวัดในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งจัดหฺมฺรับ และหุ่นเปรต เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิธีเปิดขบวนแห่หุ่นเปรตเดือนสิบประจำปี 2565 ณ.หน้าริหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปยังสถานที่จัดนิทรรศการและงานสวนสนุกสนามหนาเมืองและสวนศรีธรรมโศกราช ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป

“ในปัจจุบันสังคมเสื่อมและเข้าสู่วิกฤติ ส่งผลให้ผู้คนแยะแยะผิดถูกไม่ได้ ไม่เกรงกลัวต่อการกระทำไความผิด ไม่รูจักบุญคุณพ่อแม่ และผู้หลักผู้ใหญ่ สาเหตุหลักมาจากยาเสพติดที่เข้าไปทำลายสมอง ทำลายความรู้สึกนึกคิด นำไปสู่การก่อเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ทาสยานรกคลั่งยานรกขับรถยนต์ไล่ชนรถ จยย.ของนักเรียน ม.6 จำนวน 3 คนใน อ.เขาพนม จ.กระบี่ และจ่อยิงซ้ำเสียชีวิต 3 ศพ ซึ่งตนเชื่อว่าเรื่องราวของหุ่นเปรตเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช คือสัญลักษณ์ของเรื่องบาปบุญคุณโทษ ให้เด็กและเยาวชน และประชาชนละชั่วทำความดี เกรงกลัวละอายต่อบาปและการกระทำผิด สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีความกตัญญูกตเวที หากนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องประเพณี วัฒนธรรม รู้เรื่องบาป บุญคุณโทษ เชื่อว่านักเรียนจะสามารถห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นได้” ดร.พรทิพย์ กล่าว     

 

 

        


ทางด้านนายสุนทร ทองเอียด กล่าวว่า ตนสอนประจำที่โรงเรียนท่านนคร ฯมายาวนานถึง 28 ปี จะเกษียณอายุราชการในปีหน้านี้ และรูสึกเป็นห่วงเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมที่โรงเรียนมุ่งเน้นและดำเนินการมาต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบตนเชื่อว่าจะมีครูบาอาจารย์คนใหม่ที่จะเข้ามาสืบทอดต่อยอดจัดกิจกรรมแทนตนตลอดไป และขอขอบพระคุณนายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่ออาวุโสและประธานจัดกิจกรรมนิทรรศการประกวดหุ่นเปรต-พาเหรดเปรต งานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 20,000 บาท ทางโรงเรียนจะนำมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากทมี่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะนำครู อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เปรตเดือนสิบในวันที่ 23 ก.ย. 2565 อย่างยิ่งใหญ่แน่นอน.ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช        
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน