ประชดสุดเจ็บ!!!เปิด “อะเมซิ่งสระแก้ว 1 เดียวในเมืองไทย ไร้ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”

6 ก.ย. 2565


               ชาวบ้าน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ส่งภาพกองขยะร้องสื่อ ฯช่วยประสานสอบถามผู้ว่า ฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง-ประชุดให้ประกาศนโยบาย เปิด“อะเมซิ่งสระแก้ว 1 เดียวในเมืองไทย ไร้ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”

               (6 ก.ย.) ชาวบ้านใน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ส่งภาพร้องเรียศูนนย์ข่าวนคร 24 ม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ความว่า “ผลของการไม่มีรถเก็บขยะและไม่มีถังขยะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ของ ต.สระแก้ว ชาวบ้านเลยนำไปทิ้งลงข้างริมคลองกลาย ในพื้นที่ ม.ที่ 7 บ้านคลองลด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

               ชาวบ้านระบุว่า ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นตำบลเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือน่าจะทั้งประเทศไทยก็เป็นได้ที่ไม่มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยขยะมูลฝอยและสิ่งสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดทาง อบต.สระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เป็นภาระของประชาชนในการจัดเก็บ และทำการกำจัดกันเอง โดยที่ผ่านมาชาวบ้านและในละบ้านจะนำขยะมาทิ้งตามริมถนน สถานที่สาธารณะต่าง ๆ และมีการจุดไฟเผาขยะจนควันลอยฟุ้งกระจายไปเป็นบริเวณกว้าง มีปัญหาเรื่องกลิ่น จนคนที่ขับรถผ่าน 12 หมู่บ้านของตำบลสระแก้ว สัมผัสได้ต่อเนื่อง เป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านและผูคนที่เข้าไปในพื้นที่ ต.สระแก้ว มาตลอด บางครั้งใส่ถุงดำแอบนำไปทิ้งในจุดวางถังขยะของตำบลอื่น ๆ เพื่อหวังให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของตำบลอื่น ๆ ช่วยจัดเก็บ จนหลายครั้งที่ชาวบ้านในตำบลอื่น ๆเขาโวยวายจนมีเรื่องทะเลาะโต้เถียงกันเป็นประจำ        

       
“ที่ผ่านมาชาวบ้านทนกับสภาพการเผชิญกับขยะและสิ่งปฏิกูลมานานแล้ว รอจนมีการเลือกตั้งได้นายก อบต.และทีมบริหาร รวมทั้ง ส.อบต.ชุดใหม่ หวังงว่าจะได้จัดทำโครงการซื้อรถจัดเก็บขยะ ถังขยะ ถุงดำใส่ขยะ และว่าจ้างพนักงานเก็บขยะเหมือนองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นอื่น ๆ  แต่ดูเหมือนไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เพราะมีผู้นำทองถิ่นที่มีบารมีกว้างขวางคันค้านโครงการนี้โดยไม่ทราบเหตุผล ชาวบ้านต้องซื้อถุงดำหรือภถุงปุ๋ยพร้อมภาชนะอื่น ๆ ที่สามารถจัดเก็บขยะได้ และขนขยะไปทิ้งในป่าละเมาะริมคลองกลายตลอดแนว ทั้งที่เป็นขยะธรรมดา ขยะอันตรายติดเชื้อ เมื่อฝนตกน้ำไหลพาขยะ ถุงขยะ และสิ่งปฏิกูลลงในคลองกลายไหลออกสู่ทะเลซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ กม. กลายเป็นปัญหาหนักมายิ่งขึ้น โดยคลื่นได้ซัดพัดพาเอาขยะและสวิ่งปฏิกูลกระจายขึ้นตามชายหาด และแนวชายฝั่งทะเลซึ่งอาจจะไปไกลนับ 100 กม.กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษในทะเลไทย   

           


จึงตัดสินใจร้องเรียน ศูนย์ข่าวนคร 24 ม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ช่วยประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอท่าศาลา นายก อบต.สระแก้ว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบสั่งการให้ อบต.สระแก้ว มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเหมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  โดยสภาสามารถพิจารณาอนุมัติงบประมาณไปดำเนินการได้ไม่ยากเลย ซึ่งเชื่อว่าทุกแห่งทั่วประเทศมีระบบการจัดเก็บหรือจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเหมือนกันมุกแห่ง ยกเว้น อบต.สระแก้ว แต่หากทาง อบต.หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อะเมซิ่งสระแก้ว 1 เดียวในเมืองไทย ไร้ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”ข เชิญชงนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาดูหรือผจญภัยขยะและสิ่งปฏิกูลที่ อบต.สระแก้ว ก็ขอให้ทางราชการประกาศแนวนโยบายนี้ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย ประชาชนจะได้รับรูแบะภาคภูมิใจ ดีใจกับแนววิสัยทัศน์ของผู้บริหารในยุคนนี้ ชาวบ้านกล่าวประชดในที่สุด.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา/ นครศรีธรรมราช

                   6 ก.ย. 2563
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน