จันทบุรี มรภ.รำไพพรรณีร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี

19 ส.ค. 2565


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชุมร่วมขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 39 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรีในระยะ 3 ปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและประกาศจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรีต่อไป
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีความยินดีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ทางการศึกษา


ซึ่งได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ภูมิของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย สามารถต่อยอดไปสู่การจัดทำหลักสูตรกาเรียนการสอนที่เป็นเฉพาะของจังหวัดได้ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี ลดความเลื่อมล้ำ อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน