อำเภอมะขาม ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน หมู่ 8 ต.ท่าหลวง

19 ส.ค. 2565


วันที่ 19 ส.ค. 2565 นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม พร้อมด้วยนายสานิตย์ สุจันทร์ ปลัดอาวุโส ,น.ส.กานต์ธิดา จักรวาฬนรสิงห์ ปลัดอำเภอมะขาม ,นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าหลวง,กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ,สมาชิกอส.อ.มะขาม ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้นายอำนวย สุทธิประพา บ้านเลยที่ 73/17 ม.8 ต.ท่าหลวง

โดยสภาพบ้านและห้องน้ำไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ต้องช่วยเหลือมิติด้านความเป็นอยู่ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ได้รับความมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน