จัดกิจกรรมการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจรักษา

19 ส.ค. 2565


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ วัดศรีเมือง จ.จันทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม การคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ให้กับประชาชน ในจังหวัดจันทบุรี  ทั้งนี้ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัย เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการจัดบริการเฉพาะทางทางการแพทย์ให้เข้าถึงกลุ่มดังกล่าวจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก ลดการรอคอยคิวรักษา และลดความแออัดโรงพยาบาลได้
ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า โรคต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาพบมากในผู้สูงอายุ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการตาบอดได้ และส่งผลให้การดำรงชีวิตมีความยากลำบาก ดังนั้นการคัดกรองและตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดอัตราการตาบอดจากภาวะต้อกระจกได้ สำหรับจังหวัดจันทบุรี ในปี 2565 พบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นภาวะตาต้อกระจกจำนวน 1,970 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการผ่าตัดแล้ว 560 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดเป็นจำนวนมาก จังหวัดจันทบุรี จึงร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์กรมหาชน) โรงพยาบาลเขาสุกิม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ และรพ.สต.ในเครือข่าย จัดกิจกรรมคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 4 ) ขึ้น


โดยวันที่ 19 สิงหาคม จะเป็นการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ที่วัดศรีเมือง อำเภอท่าใหม่ เปิดรับคิวตั้งแต่เวลา  07.00 น. – 12.00 น. โดยให้บริการตรวจจนครบทุกคน และนัดหมายเพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกที่ โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีสามารถเข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน