โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จับมือกับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสมัยใหม่

6 ส.ค. 2565


นายพิษณุ เดชใด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เปิดเผยว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนลำลูกกา ต่อมาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนลำลูกกา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใช้อักษรย่อ ต.อ.พ.ล แล้วในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ตำแหน่งผู้บริหารของโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2521 คือตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ ในปี2521-จนถึงปัจจุบัน  สีชมพู-สีน้ำเงิน เป็นสีประจำโรงเรียน  มีรูปพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์    โรงเรียนมีพื้นที่ 23 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา สอนนักเรียนตั้งแต่มัธยมต้น –มัธยมปลาย นับเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ที่นักเรียนหลายคนอยากมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จับมือกับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  มีการพัฒนาการเรียนการสอน ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี นวัตกรรม และ การกีฬา หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โรงเรียนได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระบบ ONSITE แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  จึงได้มีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรนวัตกรรม และ นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โค้ดดิ้ง และนวัตกรรม เข้มข้นควบคู่กับวิชาการ  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ถึงสูงสุด พร้อมที่จะนำความรู้หรือทักษะ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปบูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงได้


ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยนายพิษณุ เดชใด  ผู้อำนวยการ จึงได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส  ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ โดยมีนางสาวธิดารัตน์ เวชกามา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    นางสาวลำเพย อุทาโย ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี   นายศรัณย์ ข่อยงาม  ผู้บริหาร และ Co-Founder บริษัท The icon group จำกัด  เป็นสักขีพยาน

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึก ภาคกลาง 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน